Szkolenia z zakresu prawa

Zmiany legislacyjne, a także potrzeby w zakresie sprawnej obsługi klientów wymagają ciągłej aktualizacji i pogłębiania wiedzy. Kancelaria kieruje ofertę szkoleniową dla jednostek administracji publicznej w tym przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych z zakresu finansów publicznych, prawa administracyjnego, organizacji, zarządzania i kontroli w administracji publicznej, zamówień publicznych oraz podatków i opłat lokalnych. Szkolenia organizowane są przy współudziale partnerów i kadrę wykładowców posiadających bogatą wiedzę w tych dziedzinach oraz bogate doświadczenie zawodowe. Szkolenia specjalistyczne prowadzone są w formie 1-2 dniowych szkoleń otwartych. Zgodnie z zapotrzebowaniami Klienta możliwa jest organizacja szkolenia zamkniętego dla wybranej grupy słuchaczy.

Sprawdź listę aktualnych szkoleń