Doradzctwo prawne

Lata doświadczeń pozwalają na specjalizację oferty i ukierunkowanie jej w stronę jednostek administracji publicznej w tym w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów gospodarczych w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę prawną z zakresu prawa administracyjnego, prawa podatkowego, administracji publicznej, finansów publicznych oraz zamówień publicznych, przygotowując opinie prawne, udzielając odpowiedzi mailowych oraz telefonicznych na zadane pytania, a także przygotowując dokumentację w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.