O kancelarii

Mieczysław Klupczyński - radca prawny

Mieczysław Klupczyński - radca prawny Kancelarię Radcy Prawnego prowadzi Mieczysław Klupczyński - radca prawny, absolwent Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Były pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (stanowiska: inspektora kontroli i członka kolegium) oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (funkcje: pozaetatowego członka kolegium, a w latach 2004 do 2008 prezesa izby),a także Starostwa Powiatowego w Gostyniu na stanowisku sekretarza powiatu. Dzięki wiedzy i praktycznemu doświadczeniu zebranemu przez 15 lat pracy w regionalnych izbach obrachunkowych oraz 5 lat pracy w jednostce samorządu terytorialnego Kancelaria Radcy Prawnego Mieczysława Kupczyńskiego zapewnia obsługę prawną, doradztwo oraz szkolenia z szeroko rozumianych zagadnień ze sfery finansów publicznych, administracji publicznej, organizacji pracy oraz zamówień publicznych.

Praca zawodowa pozwoliła zdobyć praktyczne doświadczenie i specjalistyczną wiedzę z zakresu gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych w tym w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, tworzenia aktów prawnych, zamówień publicznych, prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, organizacji pracy oraz szeroko pojętej kontroli w administracji publicznej w tym gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Wykładowca na licznych szkoleniach dla pracowników administracji publicznej w tym w szczególności dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu finansów publicznych, prawa samorządu terytorialnego oraz zamówień publicznych.